Každý z nás tuší, co je kvalitní život. Pro každého je ale důležité něco trochu jiného – pro někoho je to zdraví, pro jiného práce, vztahy v rodině, příroda anebo se chce jen cítit ve svém okolí bezpečně. Vědecké týmy po celém světě se proto snaží najít vhodný způsob, jak kvalitu života každého z nás popsat.

 

Z tohoto důvodu bylo i v České republice vymezeno 11 oblastí kvality života. Každá z těchto oblastí popisuje nějaký aspekt našeho života, který – pokud není zcela naplněn – přispívá k naší nespokojenosti.

Zjistit více

Jak ji měříme

Kvalitu života v každé z 11 oblastí můžeme změřit pomocí ukazatelů, které navrhlo v České republice téměř 100 odborníků. Sada ukazatelů je součástí národního strategického rámce Česká republika 2030. Nám se tato myšlenka líbí, a proto budeme z této sady ukazatelů vycházet. Abychom získali komplexní informace o kvalitě života v České republice, potřebujeme změřit i oblasti, kterými se u nás dosud nikdo nezabýval. Díky odpovědím respondentů z našeho panelu budeme schopni postihnout všechny otázky, které souvisí s kvalitou života v regionech České republiky.

Zjistit více

Proč se zabýváme kvalitou života v regionech?

V roce 2018 byla připravena národní strategie Česká republika 2030, jejímž cílem bylo nalézt mj. i indikátor kvality života v České republice. Sada ukazatelů však byla vytvořena pouze pro národní úroveň, bez ambice hodnotit komplexně kvalitu života v regionech. Vyhodnocení kvality života na národní úrovni zcela opomíjí rozdíly mezi jednotlivými regiony. Každá obec reaguje na vládní opatření různým způsobem, a proto nelze činit opatření na zvýšení kvality života v České republice bez znalosti regionálních podmínek. Hodnocení kvality života do velké míry zahrnuje i subjektivní vnímání. Bez vhodné datové opory tak nelze objektivně tvrdit, že pozitivní efekty národní i komunální politiky převažují nad negativními.

V současné době probíhá řada výzkumů, které se snaží změřit kvalitu života v ČR, v krajích či dokonce i v jednotlivých obcích. Většina z nich však opomíjí subjektivní ukazatele. Podle našeho názoru je kvalita života především o tom, jak se žije každému z nás. Každý z nás žije na místě, které je jedinečné. Objektivní ukazatele nás často svádí k vytváření unáhlených soudů o daném místě. Proto chceme zjistit, zda pomyslné nevýhody daného místa nejsou z pohledu jeho obyvatel spíše výhodami.

Naším cílem je vyhodnotit kvalitu života v regionech z objektivního i subjektivního hlediska. Hodnocení bude provedeno ve všech 11 oblastech kvality života pomocí sady ukazatelů, kterou vytvořilo téměř 100 odborníků a vědeckých pracovníků zapojených do projektu Úřadu vlády ČR. Jen díky tomu budeme schopni ukázat, že každá obec může být něčím jedinečná.

Zjistit více