Mapy indikátorů pro jednotlivé oblasti kvality života

Pro každou z deseti dimenzí kvality života byl zpracován soubor specializovaných map ve formě sbírky map. Tyto sbírky map si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

 1. Příjem a bohatství
 2. Zaměstnanost
 3. Bydlení
 4. Zdraví
 5. Slaďování soukromého a pracovního života (Work-Life Balance)
 6. Vzdělávání
 7. Mezilidské vztahy
 8. Dobré vládnutí a občanská angažovanost
 9. Životní prostředí
 10. Bezpečnost

Každá sbírka map obsahuje: 

 • mapu s příběhem věnovanou představení dimenze (vymezení obsahové náplně dimenze, představení zařazených indikátorů do systému indikátorů včetně jejich definice, zdroje dat, významu a metodických omezení, zdůvodnění vyřazení indikátorů, odkazy na literaturu, zdroje a kontakty); 
 • mapové aplikace zobrazující regionální diferenciaci vybraných indikátorů vhodných pro měření kvality života na regionální úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností v dané dimenzi (každá sbírka map obsahuje pět až devět mapových aplikací); 
 • mapu s příběhem věnovanou metodice tvorby systému indikátorů pro měření kvality života na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Pro zpracování sbírek map byla využita platforma ArcGIS Online.

  Mapa výběrového souboru

  Dostali jste do schránky naši obálku? Na této mapě si můžete zkontrolovat, zda byla Vaše obec vybrána náhodně v souladu s naší metodikou.