Kvalita života obyvatel je zachycena v 10 oblastech. Výsledky je možné sledovat pomocí 10 souhrnných indexů oblastí kvality života nebo map ukazatelů popisujících jednotlivé oblasti kvality života.

 

Indexy kvality života

Mapy ukazatelů pro jednotlivé oblasti kvality života

Pro každou oblast kvality života je možné sledovat výsledky ve formě souhrnného indexu. Každý z těchto indexů lze rozložit na tzv. sub-indexy, a ty na jednotlivé vstupní ukazatele. Výsledky je možné zobrazit i v detailním pohledu na jednotlivé kraje.

Každá oblast je popsána a pomocí map graficky analyzována na základě dostupných dat, které ji dobře vystihují. Jedná se jak o ukazatele vstupující do výpočtu indexu dané oblasti, tak ale i ukazatele další, které jsou vhodným informačním zdrojem, ale není vhodné je zahrnout do tvorby agregovaných indexů.

Odkazy na jednotlivé Indexy naleznete v levé části této stránky.Odkazy na soubory map naleznete níže na této stránce.

Mapy indikátorů pro jednotlivé oblasti kvality života

Pro každou z deseti dimenzí kvality života byl zpracován soubor specializovaných map ve formě sbírky map. Tyto sbírky map si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

       Představení

 1. Příjem a bohatství
 2. Zaměstnanost
 3. Bydlení
 4. Zdraví
 5. Slaďování soukromého a pracovního života (Work-Life Balance)
 6. Vzdělávání
 7. Mezilidské vztahy
 8. Dobré vládnutí a občanská angažovanost
 9. Životní prostředí
 10. Bezpečnost

Každá sbírka map obsahuje: 

 • mapu s příběhem věnovanou představení dimenze (vymezení obsahové náplně dimenze, představení zařazených indikátorů do systému indikátorů včetně jejich definice, zdroje dat, významu a metodických omezení, zdůvodnění vyřazení indikátorů, odkazy na literaturu, zdroje a kontakty); 
 • mapové aplikace zobrazující regionální diferenciaci vybraných indikátorů vhodných pro měření kvality života na regionální úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností v dané dimenzi (každá sbírka map obsahuje pět až devět mapových aplikací); 
 • mapu s příběhem věnovanou metodice tvorby systému indikátorů pro měření kvality života na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Pro zpracování sbírek map byla využita platforma ArcGIS Online.