Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi

Autoři: Ing. Ludmila Petkovová, Ph.D., RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.. Bc. Judita Šavrdová, Mgr. Petr Havej a Ing. Markéta Slováčková


Metodika byla certifikovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

Metodika přibližuje podrobný metodický postup, který byl použit v rámci vědecko-výzkumného projektu. Cílem metodiky je vytvořit systém hodnocení kvality života na regionální úrovni s vazbou na národní strategii Česká republika 2030 (Úřad vlády České republiky, 2018a,b). Hodnocení je provedeno na regionální úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Dílčím cílem metodiky je umožnit základní srovnání kvality života nejen v rámci celé České republiky, ale i v rámci SO ORP s podobnými charakteristikami. Využita přitom byla jsou hlediska:

  • geografické hledisko – srovnání v rámci kraje (NUTS3);
  • demografické hledisko – srovnání v rámci skupiny populačně podobných SO ORP.