Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů bude poskytována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Registrací do panelu Život v regionech (dále „panel“) souhlasíte se zpracováním  osobních údajů zahrnujících jméno, příjmení, tituly, sociodemografické údaje (pohlaví, datum narození, vzdělání, národnost), kontaktní údaje (místo skutečného a trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo) (dále „osobní údaje“) a cookies.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem řešení vědecko-výzkumného projektu Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi. Jedná se o vědecko-výzkumný projekt, který je v letech 2019‑2022 podpořen Technologickou agenturou České republiky pod evidenčním číslem TL02000206. Na tento výzkum budou navazovat doplňková dotazníková šetření, jejichž výsledky budou sloužit výhradně pro vědecko-výzkumné účely nebo pro potřeby sociálního dialogu (tzv. tripartity) a veřejné správy. Účast v navazujících průzkumech je dobrovolná. O navazujících průzkumech budou informovány pouze osoby, které k tomuto udělily souhlas při registraci.

Se zpracováním všech údajů udělujete souhlas po dobu trvání Vašeho členství v panelu. Současně berete na vědomí, že je zpracovatel oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění povinnostívyplývajících z platných právních předpisů (např. zákon o dani z příjmu) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a pro dosažení oprávněných zájmů zpracovatele v podobě zajištění kvality šetření a identifikaci nekalé činnosti související se členstvím v panelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Veškeré informace, které budou výsledkem zpracování údajů z registračního formuláře a dotazníků, budou v anonymizované podobě. Díky anonymizaci nebude možné identifikovat konkrétní osobu. Osoba, která bude vyhodnocovat výsledky výzkumu, se tedy nedozví Vaše jméno, telefonní číslo ani email.

Zpracovatelem/správcem osobních údajů bude TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 44004508. Osobní údaje nebudou zpřístupněné třetím osobám.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací týkajících se registrace a dotazníkových šetření na svou elektronickou adresu, na své telefonní číslo či adresu, a to výhradně prostřednictvím zpracovatele.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na odhlaseni@zivotvregionech.cz. Odhlášením z panelu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, máte povinnost odhlásit se z panelu bez zbytečného prodlení. Dále jste oprávněn/a požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. Všechny žádosti můžete uplatňovat na telefonním čísle +420 702 280 327 anebo prostřednictvím emailu info@zivotvregionech.cz. Na Vaše žádosti týkající se uplatnění Vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o dva měsíce. O prodloužení Vás budeme informovat. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejete-li si získat více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku www.zivotvregionech.cz. Zpracovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. Aktuální znění podmínek zpracování osobních údajů bude vždy zveřejněno na webové stránce www.zivotvregionech.cz.

Všechny stránky a jejich obsah jsou duševním vlastnictvím, nebo jsou schváleny pro použití TREXIMA, spol. s r.o. Bez předchozího písemného souhlasu nelze upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat, nahrávat, přenášet a ani žádným způsobem distribuovat obsah dostupný na internetových stránkách www.zivotvregionech.cz.

 

Prohlášení o použití cookies

Webová stránka www.zivotvregionech.cz používá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho prohlížeče a pomáhají nám získat informace o tom, jak tento portál využíváte. Členstvím v našem panelu vyjadřujete souhlas s používáním těchto cookies a cookies třetích stran – například cookies, které měří počet návštěvníků a další metriky. Tyto údaje zůstávají při zpracování anonymní.

Všechny cookies umísťované touto i dalšími stránkami můžete ze svého prohlížeče vymazat nebo jejich umísťování zablokovat. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k prohlížeči nebo na stránkách podpory prohlížeče, který právě používáte.