Představení dimenzí kvality života

Pro každou z deseti dimenzí kvality života byl zpracován soubor specializovaných map ve formě sbírky map. Každá sbírka map obsahuje: 

  • mapu s příběhem věnovanou představení dimenze (vymezení obsahové náplně dimenze, představení zařazených indikátorů do systému indikátorů včetně jejich definice, zdroje dat, významu a metodických omezení, zdůvodnění vyřazení indikátorů, odkazy na literaturu, zdroje a kontakty); 
  • mapové aplikace zobrazující regionální diferenciaci vybraných indikátorů vhodných pro měření kvality života na regionální úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností v dané dimenzi (každá sbírka map obsahuje pět až devět mapových aplikací); 
  • mapu s příběhem věnovanou metodice tvorby systému indikátorů pro měření kvality života na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Pro zpracování sbírek map byla využita platforma ArcGIS Online.