Projekt Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi je vědecko-výzkumným projektem, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Éta pod evidenčním číslem TL02000206.

Hlavním cílem projektu je vytvořit systém hodnocení kvality života na regionální úrovni, provést dotazníkové šetření v obcích s rozšířenou působností a vytvořit prostorový model kvality života pro Českou republiku. V rámci projektu budeme hodnotit všechny oblasti kvality života. Zároveň budou vytvořeny kompozitní indikátory, pomocí nichž bude možné identifikovat silné a slabé stránky daného regionálního celku (kraje, obce atp.).

Projekt je navržen jako 4letý a bude řešen v letech 2019-2022. Na řešení projektu se bude podílet především Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a TREXIMA, spol. s r. o. Do řešení projektu budou zapojeny i další subjekty, které by chtěly výsledky projektu využít při své činnosti - jmenujme například Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Moravskoslezský kraj, Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest či útvary zabývající se sociálním začleňováním na Úřadu vlády České republiky.

Informace o projektu můžete v případě Vašeho zájmu ověřit na následujících místech: