Projekt Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi je vědecko-výzkumným projektem, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Éta pod evidenčním číslem TL02000206.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit systém hodnocení kvality života na regionální úrovni a vytvořit prostorový model kvality života pro Českou republiku. V rámci projektu bylo hodnoceno 10 oblastí kvality života. Zároveň byly vytvořeny kompozitní indikátory, pomocí nichž je možné identifikovat silné a slabé stránky daného regionálního celku (kraje, ORP atp.).

Projekt je navržen jako 4letý a byl řešen v letech 2019-2022. Na řešení projektu se podílela především Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a TREXIMA, spol. s r. o. Do řešení projektu byly zapojeny i další subjekty - jmenujme například Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Moravskoslezský kraj, Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest či útvary zabývající se sociálním začleňováním na Úřadu vlády České republiky.