e-mail:info@zivotvregionech.cz

tel.: +420 702 280 327

Kontaktní údaje na řešitele projektu

TREXIMA, spol. s r.o.
třída Tomáše Bati 299
Louky
763 02 Zlín

Odborný tým:
Ing. Ludmila Petkovová, Ph.D. - řešitelka projektu (petkovova@zivotvregionech.cz)
Ing. Markéta Slováčková - vedoucí týmu podpory respondentů (slovackova@zivotvregionech.cz)


Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6
128 43 Praha 2

Odborný tým:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. - řešitelka projektu (pavlina.netrdova@natur.cuni.cz)

Projekt Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi byl vědecko-výzkumným projektem, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. Cílem projektu bylo vytvořit systém hodnocení kvality života na regionální úrovni a vytvořit prostorový model kvality života pro Českou republiku. Cílovou regionální jednotkou byly obce s rozšířenou působností.