Indexy kvality života

Pro každou dimenzi kvality života je možné sledovat výsledky ve formě souhrnného indexu. Každý z těchto indexů lze rozložit na tzv. sub-indexy, a ty na jednotlivé vstupní ukazatele.

Výsledky je možné zobrazit i v detailním pohledu na jednotlivé kraje či obce tříděné dle počtu obyvatel.

Mapy ukazatelů pro jednotlivé dimenze kvality života

Každá dimenze je popsána a pomocí map graficky analyzována na základě dostupných dat, které ji dobře vystihují. Jedná se jak o ukazatele vstupující do výpočtu indexu dané dimenze, tak ale i ukazatele další, které jsou vhodným informačním zdrojem, ale není vhodné je zahrnout do tvorby souhrnných indexů.