Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu bydlení

Obytná plocha

Ukazatel „Obytná plocha“ měří průměrnou velikost obytné plochy obydleného bytu na jednu osobu (v m2). Je vypočten jako podíl celkové obytné plochy v obydlených bytech (v m2) a celkového počtu obvykle bydlících obyvatel.

Snížená kvalita bydlení

Ukazatel „Snížená kvalita bydlení“ měří podíl obydlených bytů se sníženou kvalitou na všech obydlených bytech, čímž ukazuje, jaká část bytových domácností žije v bytech se sníženou kvalitou. Byt se sníženou kvalitou je taková obytná jednotka, která je bez ústředního topení a zároveň není vybavena vlastním splachovacím záchodem a koupelnou či sprchovým koutem.

Osoby v závažné bytové nouzi

Ukazatel „Osoby v závažné bytové nouzi“ měří podíl osob v závažné bytové nouzi z celkového počtu obyvatel středního stavu v roce 2018. Za osoby v závažné bytové nouzi jsou považovány osoby, pro které je bydlení standardní kvality finančně nedostupné. Konkrétně jsou zahrnuty osoby bez střechy nad hlavou nebo osoby přežívající v provizorním přístřeší, osoby žijící ve vážně nevyhovujících bytech, kde nejsou dostupné základní služby a vybavení (tekoucí či teplá voda, elektřina, záchod, sprcha, kuchyňský kout), osoby žijící v nejistých podmínkách přechodného bydlení u příbuzných či známých a také osoby žijící v domácnostech, které z finančních důvodů dlouhodobě bydlí v azylových domech či na ubytovnách, ale primárně by daly přednost standardnímu bydlení.

Příspěvek na bydlení

Indikátor „Příspěvek na bydlení“ měří podíl osob žijících v domácnostech pobírajících příspěvek na bydlení v červnu daného roku na celkovém počtu obyvatel k 1. 7. daného roku.

Index majetkové kriminality

Ukazatel „Index majetkové kriminality“ měří počet registrovaných trestných činů ohrožujících osobní a veřejný majetek v regionu na 10 000 obyvatel středního stavu v daném roce.

Index násilné kriminality

Ukazatel „Index násilné kriminality“ měří počet registrovaných trestných činů ohrožujících fyzické bezpečí a zdraví obyvatel na 10 000 obyvatel středního stavu v daném roce.

Znečištění ovzduší

Ukazatel „Znečištění ovzduší“ měří intenzitu znečištění ovzduší určovanou na základě rozsahu území, na kterém došlo k překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a také na základě toho, u kolika sledovaných znečišťujících látek byly imisní limity překročeny.