Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu bezpečnosti

Index majetkové kriminality

Ukazatel „Index majetkové kriminality“ měří počet registrovaných trestných činů ohrožujících osobní a veřejný majetek v regionu na 10 000 obyvatel středního stavu v daném roce.

Index násilné kriminality

Ukazatel „Index násilné kriminality“ měří počet registrovaných trestných činů ohrožujících fyzické bezpečí a zdraví obyvatel na 10 000 obyvatel středního stavu v daném roce.

Dopravní nehodovost

Ukazatel „Dopravní nehodovost“ měří počet evidovaných dopravních nehod na 100 kilometrů komunikací.

Ohrožení povodněmi

Ukazatel „Ohrožení povodněmi“ měří podíl plochy zástavby významně ohrožené povodněmi z celkové plochy zástavby.

Ohrožení suchem

Indikátor „Ohrožení suchem“ měří průměrnou intenzitu sucha ve sledovém roce.