Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu občanské angažovanosti a dobrého vládnutí

Volební účast v komunálních volbách

Ukazatel „Volební účast v komunálních volbách“ měří volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev. Je vypočítán jako podíl počtu hlasujících voličů na počtu všech registrovaných voličů v daném regionu.

Volební účast v krajských volbách

Ukazatel „Volební účast v krajských volbách“ měří volební účast ve volbách do krajských zastupitelstev. Je vypočítán jako podíl počtu hlasujících voličů na počtu všech registrovaných voličů v daném regionu.

Spolková činnost

Ukazatel „Spolková činnost“ měří počet spolků na 1000 obyvatel daného regionu.

Kapitálové výdaje v rozpočtech obcí

Ukazatel „Kapitálové výdaje v rozpočtech obcí“ měří podíl kapitálových výdajů z celkových výdajů obecních rozpočtů.

Investiční transfery v rozpočtech obcí

Indikátor „Investiční transfery v rozpočtech obcí“ měří podíl investičních transferů přijatých obcemi na celkovém objemu kapitálových výdajů obcí.