Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu vzdělávání

Dostupnost gymnaziálního vzdělávání

Ukazatel „Dostupnost gymnaziálního vzdělávání“ měří počet žáků v gymnaziálním studiu na 100 obyvatel regionu ve věku 15–18 let.

Dostupnost středního odborného vzdělávání s maturitou

Ukazatel „Dostupnost středního odborného vzdělávání s maturitou“ měří počet žáků odborných maturitních oborů na 100 obyvatel regionu ve věku 15–18 let.

Nedokončené základní vzdělání

Ukazatel „Nedokončené základní vzdělání“ měří podíl absolventů základních škol, kteří nedokončí základní vzdělání, z celkového počtu absolventů základních škol v daném školním roce.

Testování 9. tříd ZŠ

Ukazatel „Testování 9. tříd základních škol“ měří průměrné skóre žáků na úrovni 9. tříd základních škol v národním testování českého jazyka a matematiky ve sledovaném roce.

Testování 5. tříd ZŠ

Ukazatel „Testování 5. tříd základních škol“ měří průměrné skóre žáků na úrovni 5. tříd základních škol v národním testování českého jazyka a matematiky ve sledovaném roce.

Nevzdělanost

Ukazatel „Nevzdělanost“ měří podíl osob s nejvyšším dokončeným základním vzděláním v populaci 20–44 let se zjištěným vzděláním.

Vysokoškoláci

Ukazatel „Vysokoškoláci“ měří podíl osob s vysokoškolským vzděláním v populaci 30–44 let se zjištěným vzděláním.