Všechny ukazatele dimenze

 

Ukazatele Indexu příjmu a bohatství

Reálný čistý peněžní příjem na obyvatele

Ukazatel „Reálný čistý peněžní příjem na obyvatele“ udává index reálného čistého peněžního příjmu na obyvatele, který měří, kolik zboží a služeb si může průměrný obyvatel daného regionu koupit za svůj příjem ve srovnání s průměrným obyvatelem Česka.

Příspěvek na bydlení

Ukazatel „Příspěvek na bydlení“ měří podíl osob žijících v domácnostech pobírajících příspěvek na bydlení v červnu daného roku na celkovém počtu obyvatel k 1. 7. daného roku.

Osoby v exekuci

Ukazatel „Osoby v exekuci“ je vypočten jako podíl všech osob v exekuci na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let k 31. 12. daného roku, přičemž zahrnuje pouze fyzické osoby.

Doplatek na bydlení

Ukazatel „Doplatek na bydlení“ měří podíl osob žijících v domácnostech pobírajících doplatek na bydlení v červnu daného roku na celkovém počtu obyvatel k 1. 7. daného roku.