Všechny ukazatele dimenze

 

Ukazatele Indexu zaměstnanosti a mezd

Nezaměstnanost

Ukazatel „Nezaměstnanost“ měří podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Dlouhodobá nezaměstnanost

Ukazatel „Dlouhodobá nezaměstnanost“ měří podíl uchazečů o zaměstnání evidovaných déle než 12 měsíců ze všech evidovaných uchazečů.

Čistý peněžní příjem na obyvatele

Ukazatel „Reálný čistý peněžní příjem na obyvatele“ udává index reálného čistého peněžního příjmu na obyvatele, který měří, kolik zboží a služeb si může průměrný obyvatel daného regionu koupit za svůj příjem ve srovnání s průměrným obyvatelem Česka.

Dostupnost kvalifikovaných pracovních míst

Ukazatel „Dostupnost kvalifikovaných pracovních míst“ představuje index specializace high-tech sektoru. Indikátor ukazuje, jak vysoký je v daném regionu podíl pracovních míst v high-tech sektoru ze všech pracovních míst ve srovnání s hodnotou za celé území Česka.