Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu zdraví

Dostupnost praktického lékaře

Ukazatel „Dostupnost praktického lékaře“ měří komplexně míru dostupnosti všeobecného praktického lékaře. Je vypočten jako součet bodů získaných hodnocením čtyř dílčích kritérií dostupnosti všeobecného praktického lékaře. Vyšší počet bodů je přidělen těm regionům, které z hlediska jednotlivých dílčích kritérií vykazují aspekty spojené se zhoršenou dostupností všeobecného praktického lékaře. Maximální možná hodnota ukazatele je 32 bodů a značila by takové regiony, které se z hlediska všech čtyř dílčích kritérií řadí k nejvíce problémovým regionům.

Dostupnost dětského lékaře

Ukazatel „Dostupnost dětského lékaře“ měří komplexně míru dostupnosti praktického lékaře pro děti a dorost. Je vypočten jako součet bodů získaných hodnocením čtyř dílčích kritérií dostupnosti praktického lékaře pro děti a dorost. Vyšší počet bodů je přidělen těm regionům, které z hlediska jednotlivých dílčích kritérií vykazují aspekty spojené se zhoršenou dostupností praktického lékaře pro děti a dorost. Maximální možná hodnota ukazatele je 32 bodů a značila by takové regiony, které se z hlediska všech čtyř dílčích kritérií řadí k nejvíce problémovým regionům.

Dostupnost zubaře

Ukazatel „Dostupnost zubaře“ měří komplexně míru dostupnosti zubního lékaře. Je vypočten jako součet bodů získaných hodnocením tří dílčích kritérií dostupnosti zubního lékaře. Vyšší počet bodů je přidělen těm regionům, které z hlediska jednotlivých dílčích kritérií vykazují aspekty spojené se zhoršenou dostupností zubního lékaře. Maximální možná hodnota ukazatele je sedm bodů a značila by takové regiony, které se z hlediska všech tří dílčích kritérií řadí k nejvíce problémovým regionům. 

Naděje dožití mužů

Ukazatel „Naděje dožití mužů“ měří průměrný věk (v letech), kterého se dožije novorozenec mužského, resp. ženského pohlaví při zachování stávajících úmrtnostních poměrů.

Naděje dožití žen

Ukazatel „Naděje dožití žen“ měří průměrný věk (v letech), kterého se dožije novorozenec mužského, resp. ženského pohlaví při zachování stávajících úmrtnostních poměrů.