Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu sladění soukromého a pracovního života

Doba dojížďky do zaměstnání

Ukazatel „Doba dojížďky do zaměstnání“ měří průměrnou dobu v minutách, kterou stráví jedinec na pravidelné cestě do svého  zaměstnání.

Dostupnost mateřských škol

Ukazatel „Dostupnost mateřských škol“ měří počet odmítnutých žádostí o umístění dítěte do mateřské školy na 1 000 dětí docházejících do mateřských škol v daném školním roce.

Dostupnost mateřských škol pro nejmladší děti

Ukazatel „Dostupnost mateřských škol pro nejmladší děti“ měří podíl dětí ve věku od 1 roku a 11 měsíců do 2 let a 8 měsíců zapsaných v mateřských školách na všech dětech zapsaných v mateřských školách v daném školním roce.

Dostupnost péče o seniory

Ukazatel „Dostupnost péče o seniory“ měří počet lůžek v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let.

Dostupnost sociálních služeb

Ukazatel "Dostupnost sociálních služeb" měří počet lůžek v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v chráněném bydlení a v týdenních stacionářích na 1000 obyvatel.